Servicevilkår

Betingelser og vilkår

1. BINDENDE EFFEKT. Dette er en bindende aftale mellem dig og TRAININGCALCULATE (‘os’, ‘vi’, ‘Company’). Ved at bruge internetsiden, der findes på https://trainingcalculate.com (‘Webstedet’), accepterer du at overholde disse brugsbetingelser. Hvis du på ethvert tidspunkt finder disse brugsbetingelser uacceptable, skal du straks forlade webstedet og ophøre med al brug af det.

2. PRIVACY-POLITIK. Vi respekterer dit privatliv og tillader dig at kontrollere behandlingen af dine personlige oplysninger. En komplet redegørelse for vores nuværende privatlivspolitik kan findes ved at klikke her . Vores privatlivspolitik er udtrykkeligt inkorporeret i denne aftale ved denne henvisning.

3. REGERING FOR LOVGIVNING. Disse brugsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med og reguleres af lovgivningen i Californien og USA uden henvisning til regler om lovkonflikter. Dette websted er beregnet til brug af personer med base i Amerikas Forenede Stater.

4. MINIMUM ALD. Du skal være mindst 18 år for at få adgang til og deltage på dette websted. Du garanterer og garanterer, at du er mindst 18 år gammel og er i stand til at indgå denne aftale fra et juridisk perspektiv.

5. Ebook-signaturer og -poster. Du har muligheden, men ikke forpligtelse, til at tilmelde dig og modtage en gratis e-bog fra os. Hvis du gør det, accepterer du at modtage yderligere e-mails fra os af kommerciel karakter.

6. E-mail-kommunikation. Når du kontakter os, accepterer du udtrykkeligt og accepterer at modtage e-mail-svar fra os. Denne e-mail-kommunikation kan være kommerciel eller ikke-kommerciel. Ikke-kommercielle e-mails kan omfatte, men er ikke begrænset til, administrative problemer og meddelelser om ændringer til disse betingelser, fortrolighedspolitikken eller anden webstedsdokumentation.

7. BRUG AF SOFTWARE. Virksomheden kan stille visse software til rådighed for dig fra webstedet. Hvis du downloader software fra webstedet, anses softwaren, inklusive alle filer og billeder indeholdt i eller genereret af softwaren, og ledsagende data (samlet ‘Software’) anses for at være licenseret til dig af virksomheden for din personlige, ikke-kommercielle, kun til hjemmebrug. Virksomheden overfører hverken titlen eller de intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren, og virksomheden bevarer den fulde og komplette ejendomsret til softwaren såvel som alle immaterielle ejendomsrettigheder deri. Du må ikke sælge, videredistribuere eller gengive softwaren, og du må heller ikke dekompilere, reverse-engineer, adskille eller på anden måde konvertere softwaren til en menneskelig forståelig form. Alle varemærker og logoer ejes af virksomheden eller dets licensgivere, og du må ikke kopiere eller bruge dem på nogen måde.

8. BRUGERENS INDHOLD. Ved at sende, downloade, vise, udføre, overføre eller på anden måde distribuere information eller andet indhold (‘Brugerindhold’) til webstedet, giver du Company, dets tilknyttede selskaber, officerer, direktører, ansatte, konsulenter, agenter og repræsentanter en permanent , ikke-eksklusiv licens til at bruge Brugerindhold i forbindelse med driften af virksomhedens internetvirksomhed, dets tilknyttede selskaber, officerer, direktører, ansatte, konsulenter, agenter og repræsentanter, herunder uden begrænsning, en ret til at kopiere, distribuere, overføre, offentliggøre, offentligt udføre, gengive, redigere, oversætte og omformatere brugerindhold. Du bliver ikke kompenseret for noget brugerindhold. Du accepterer, at virksomheden kan offentliggøre eller på anden måde afsløre dit navn i forbindelse med dit brugerindhold. Ved at offentliggøre brugerindhold på webstedet garanterer og repræsenterer du, at du ejer rettighederne til brugerindholdet eller på anden måde er autoriseret til at sende, distribuere, vise, udføre, overføre eller på anden måde distribuere brugerindhold.

9. OVERENSSTEMMELSE MED INTELLEKTUELT EJENDOMSlovgivning. Når du åbner webstedet, accepterer du at respektere andres immaterielle rettigheder. Din brug af webstedet er til enhver tid styret af og underlagt love om ejendomsret til copyright og brug af intellektuel ejendom. Du accepterer ikke at uploade, downloade, vise, udføre, overføre eller på anden måde distribuere oplysninger eller indhold (samlet, ‘indhold’) i strid med tredjeparts ophavsret, varemærker eller anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret. Du accepterer at overholde love om ejendomsret til ejendomsret og brug af intellektuel ejendom, og du er alene ansvarlig for overtrædelser af relevante love og for eventuelle krænkelser af tredjeparts rettigheder forårsaget af noget indhold, du leverer eller overfører, eller som leveres eller sendes ved hjælp af dit bruger-id. Byrden ved at bevise, at noget indhold ikke krænker nogen love eller tredjeparts rettigheder, hviler kun på dig. Alle spørgsmål om Digital Millennium Copyright Act behandles i henhold til vores DMCA-politik, som du kan få adgang til via DMCA-linket nederst på siden.

10. UHJÆLP INDHOLD. Du accepterer ikke at uploade, downloade, vise, udføre, transmittere eller på anden måde distribuere noget indhold, der (a) er injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk, fornærmende eller truende; (b) går ind for eller tilskynder til adfærd, der kan udgøre en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde krænke enhver relevant lokal, statlig, national eller udenlandsk lov eller regulering; (c) reklamerer for eller på anden måde anmoder om midler eller er en anmodning om varer eller tjenester; eller (d) yder medicinsk rådgivning til andre brugere. Virksomheden forbeholder sig retten til at afslutte din modtagelse, transmission eller anden distribution af sådant materiale ved hjælp af webstedet, og, hvis relevant, til at slette sådant materiale fra dets servere. Virksomheden agter at samarbejde fuldt ud med enhver retshåndhævende embedsmænd eller agenturer i efterforskningen af overtrædelse af disse vilkår eller gældende love.

11. OVERENSSTEMMELSE MED INTELLEKTUELT EJENDOMSlovgivning. Når du åbner webstedet, accepterer du at overholde loven og respektere andres immaterielle rettigheder. Din brug af webstedet er til enhver tid styret af og underlagt love om ejendomsret til copyright og brug af intellektuel ejendom. Du accepterer ikke at uploade, downloade, vise, udføre, transmittere eller på anden måde distribuere oplysninger eller indhold (samlet, ‘indhold’) i strid med tredjeparts ophavsret, varemærker eller anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret. Du accepterer at overholde love om ejendomsret til copyright og brug af intellektuel ejendom, og du er alene ansvarlig for overtrædelser af relevante love og for krænkelser af tredjeparts rettigheder forårsaget af noget indhold, du leverer eller overfører, eller som er leveret eller sendes ved hjælp af din konto. Byrden ved at bevise, at noget indhold ikke krænker nogen love eller tredjeparts rettigheder, hviler kun på dig.

12. INGEN GARANTIER. VI ANBEFALER HERRET ALLE GARANTIER. VI LAGER SITET TILGÆNGELIG ‘SOM ER ER’ UDEN GARANTI FOR NOEN VENDE. DU antager risikoen for noget og alt skader eller tab som følge af brug af, eller manglende evne til at bruge, webstedet eller tjenesten. TIL Maksimalt omfang, der er tilladt af loven, fralægger vi os udtrykkeligt nogen som helst og alle garantier, udtrykkeligt eller underforstået, hvad angår webstedet, herunder, men ikke begrænset til, nogen implicerede garantier for handelspartnere, egnethed til en partisk beskyttelse VI GARANTERER IKKE, AT SIDEN ELLER TJENESTEN OPFYLDER DINE KRAV ELLER AT DRIFTET AF SIDET ELLER TJENESTEN IKKE UTROLIGES ELLER FEJLFRI.

13. BEGRÆNSET ANSVAR. Vores ansvar til dig er begrænset. TIL Maksimalt omfang, der er tilladt ved lov, må vi under ingen omstændigheder være ansvarlige for skader af noget slag (herunder, men ikke begrænset til, særlige, tilfældige eller konsekvente skader, tabte fortjeneste eller tabte data, uanset den formidlende beskyttelse af disse ) OPSTÅNDE UDEN I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF SIDET ELLER ANDRE MATERIALER ELLER TJENESTER, DER ER LEVERET TIL dig af USA. Denne begrænsning finder anvendelse uanset om skaderne opstår som følge af misligholdelse af kontrakt, erstatning eller anden juridisk teori eller form for handling.

14. AFFILIEREDE STEDER. Vi har ingen kontrol over og intet ansvar for tredjeparts websteder eller materialer. Vi samarbejder med et antal partnere, hvis internetwebsteder muligvis er knyttet til sitet. Da vi ikke har kontrol over indholdet og ydeevnen på disse partner- og tilknyttede websteder, yder vi ingen garantier for nøjagtigheden, valutaen, indholdet eller kvaliteten af de informationer, der leveres af sådanne websteder, og vi påtager os intet ansvar for utilsigtet, forkastelig, unøjagtig , vildledende eller ulovligt indhold, der kan opholde sig på disse websteder. På samme måde kan du fra tid til anden i forbindelse med din brug af webstedet have adgang til indholdsemner (inklusive, men ikke begrænset til, websteder), der ejes af tredjepart. Du anerkender og accepterer, at vi ikke garanterer for og påtager os intet ansvar for nøjagtigheden, valutaen, indholdet eller kvaliteten af dette tredjeparts indhold, og at disse brugsbetingelser, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, regulerer din brug af ethvert og alt indhold fra tredjepart.

15. FORBUDT BRUG. Vi pålægger visse begrænsninger for din tilladte brug af webstedet. Det er ikke tilladt at overtræde eller forsøge at krænke sikkerhedsfunktioner på webstedet, herunder uden begrænsning (a) adgang til indhold eller data, der ikke er beregnet til dig, eller logge ind på en server eller konto, som du ikke har tilladelse til at få adgang til; (b) forsøg på at undersøge, scanne eller teste sårbarheden på webstedet, eller et tilknyttet system eller netværk, eller at krænke sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltninger uden behørig tilladelse; (c) interferere eller forsøge at forstyrre service til enhver bruger, vært eller netværk, herunder uden begrænsning ved hjælp af at indsende en virus til webstedet, overbelastning, ‘oversvømmelse’, ‘spamming’, ‘mail bombing,’ ‘ nedbrud ‘eller iværksættelse af et’ DDOS ‘-angreb på webstedet; (d) at bruge webstedet til at sende uopfordret e-mail, herunder uden begrænsning promoveringer eller reklamer for produkter eller tjenester; (e) smedning af en TCP / IP-pakkehoved eller en hvilken som helst del af headerinformationen i enhver e-mail eller i en hvilken som helst postning ved hjælp af webstedet; eller (f) forsøg på at modificere, reverse-engineer, dekompilere, adskille eller på anden måde reducere eller forsøge at reducere til en menneskelig fornemmelig form af en hvilken som helst af de kildekoder, vi bruger til at levere webstedet. Enhver krænkelse af system- eller netværkssikkerhed kan udsætte dig for civilretligt og / eller strafferetligt ansvar.

16. SKADELIGHED. Du accepterer at skadesløsholde os for visse af dine handlinger og mangler. Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde uskadeligt selskab, dets tilknyttede selskaber, officerer, direktører, ansatte, konsulenter, agenter og repræsentanter for alle krav fra tredjepart, tab, ansvar, skader og / eller omkostninger (inklusive rimelige advokatgebyrer og omkostninger) som følge af din adgang til eller brug af webstedet, din overtrædelse af disse Brugsbetingelser eller din overtrædelse eller krænkelse fra enhver anden bruger af din konto af enhver intellektuel ejendom eller anden ret fra enhver person eller enhed. Vi vil straks underrette dig om ethvert sådant krav, tab, ansvar eller efterspørgsel og vil give dig rimelig hjælp på din bekostning til at forsvare sådanne krav, tab, ansvar, skade eller omkostninger.

17. COPYRIGHT. Alt indhold på webstedet eller tjenesten er: Copyright © 2020 UDDANNELSE

18. SEVERABILITET; Dispensation. Hvis en domstol med kompetent jurisdiktion uanset grund finder et vilkår eller betingelser i disse brugsbetingelser ikke kan håndhæves, forbliver alle andre vilkår og betingelser upåvirket og i fuld kraft og virkning. Intet frakald på overtrædelse af nogen bestemmelse i disse Brugsbetingelser udgør en undtagelse fra forudgående, samtidig eller efterfølgende overtrædelse af de samme eller andre bestemmelser herom, og intet undtagelse skal have virkning, medmindre det sker skriftligt og underskrevet af en autoriseret repræsentant for den frafaldende part.

19. INGEN LICENS. Intet indeholdt på webstedet skal forstås som at give dig en licens til at bruge nogen af varemærkerne, servicemærkerne eller logoerne, der ejes af os eller af en tredjepart.

20. BRUG AF DET FORENEDE STATER. Webstedet kontrolleres og drives af selskabet fra dets kontorer i delstaten Californien. Webstedets domæne er registreret i USA, og webstedet er vært i USA. Den tilsigtede målgruppe til dette websted består kun af enkeltpersoner i USA. Virksomheden repræsenterer ikke, at noget af materialerne eller de tjenester, som du har fået adgang til, er tilgængelige eller passende til brug på andre steder. Din brug af eller adgang til webstedet bør ikke fortolkes som selskabets målbevisst udnytter sig af fordelene eller privilegiet ved at drive forretning i andre staters eller jurisdiktioner bortset fra Californien og USA.

21. ÆNDRINGSFORSLAG. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser. Hvis virksomheden forsøger at foretage en sådan ændring, som vi vurderer er væsentlig efter vores skøn, skal vi:

(a) Giv dig besked via e-mail om den nævnte ændring 15 dage før ændringen træder i kraft, og
(b) Offentliggør på hjemmesiden, at der foretages en ændring.

Hvis en domstol med kompetent kompetence afgør denne ændringsbestemmelse ugyldig, afsluttes denne ændringsbestemmelse som en del af denne aftale. Alle ændringer til betingelserne skal være fremadrettede.